ส่องพฤติกรรมเสี่ยง 4 มะเร็งคร่าคนไทย

โรคมะเร็งไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคนไทย เพราะจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขชี้ว่า คนไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งต่อปีเพิ่มขึ้น อย่างในปี 2558 เสียชีวิต 73,938 คน สูงกว่ายอดปี 2557 จาก 70,075 คน กระทั่งย้อนหลังไป 10 ปี ในปี 2548 ตอนนั้นคนไทยเสียชีวิต 50,622 คน ทั้งนี้ เมื่อเฉลี่ยออกมายังพบว่าคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 8 ราย/ชั่วโมง  ฉะนั้น นอกจากให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จึงจัดกิจกรรมให้ความรู้การป้องกันโรคมะเร็ง การเสวนาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมจัดหน่วยบริการตรวจคัดกรองมะเร็ง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว คลินิกประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็ง เริ่มที่มะเร็งที่ผู้ชายป่วยเป็นลำดับ 1 “มะเร็งตับ” พญ.ศศิกร เฟื่องกำลูน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีร่วมรักษา กล่าวว่า มะเร็งตับในเฉพาะคนไทยส่วนใหญ่เกิดในคนที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี 2 ที่ติดต่อทางเลือด ติดทางเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกัน และปล่อยให้ติดเชื้อเรื้อรังจนกลายเป็นภาวะตับแข็ง โดยช่วงแรกจะไม่สำแดงอาการ จนโรคเข้าสู่ระยะต่อไปถึงมีอาการท้องอืด ตาเหลือง น้ำหนักลด ขณะที่ พญ.ฐานิตา เวชโช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขามะเร็งวิทยานรีเวช กล่าวถึง “มะเร็งปากมดลูก” ซึ่งผู้หญิงไทยเป็นมากลำดับที่ 2 รองจากมะเร็งเต้านมว่า ส่วนใหญ่เกิดในคนที่มีเชื้อไวรัส HPV ที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งเมื่อติดเชื้อแล้วจะมีความเสี่ยงสูงมากที่จะเป็นโรคดังกล่าว โดยช่วงแรกโรคจะไม่สำแดงอาการเช่นกัน ทั้งนี้ โรคนี้สามารถฉีดวัคซีนป้องกันได้ โดยเฉพาะช่วงอายุระหว่าง 9-26 ปี ได้ผลดีมาก ตลอดจนอายุไม่เกิน 45 ปี ก็ยังฉีดได้ นพ.พุฒิพันธ์ ชาติธรรมรักษ์ ศัลยแพทย์ กล่าวถึงโรค มะเร็งลำไส้ใหญ่ ว่า ส่วนใหญ่เกิดในคนที่มีอาการท้องผูกบ่อยๆ สามารถป้องกันโดยกินอาหารถูกสุขลักษณะ อาทิ ผัก ผลไม้ให้มากกว่าอาหารที่มีโปรตีน ควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย พญ.มนัสมนต์ หิรัญมาศสุวรรณ อายุรแพทย์…

Read More