กฟผ.แม่เมาะ คว้า 4 รางวัล

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ คว้า 4 รางวัล

ประกันมาตรฐานทำเหมือง

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ รับ 4 รางวัล Green Mining Award รวมทั้ง CSR-DPIM Continuous Award 2019 แล้วก็ CSR-DPIM One Mine One Person Award 2019 จาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สะท้อนความตั้งใจสำหรับในการเป็นสถานประกอบการบ่อแร่ ที่ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นมิตรต่อชุมชนและก็สภาพแวดล้อม

 

 

 กฟผ. (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) โดยเหมืองแม่เมาะ เข้ารับรางวัลบ่อแร่สีเขียว รายปี 2562 (Green Mining Award) และก็รางวัลสถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่ ที่มีการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ (CSR-DPIM Continuous Award 2019) ด้านในงานมอบรางวัลรายปี 2562 ซึ่งจัดโดยกรมอุตสาหกรรมรากฐานและก็การเหมือง (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) เพื่อมอบรางวัลให้ผู้ประกอบธุรกิจหรือหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม รวมทั้งช่วยเหลือการมีส่วนร่วมปรับปรุงชุมชนกับราษฎรในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ โดยมีนายวีระ ตั้งวิชาชาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการข้างการสร้างเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับรางวัลจากนายธีระยุทธ วานิชเกลียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 รีสอร์ท ดิ เอมเมอรัลด์ จ.กรุงเทพฯ

 

 

 

 

สำหรับ ในปี 2562 เหมืองแม่เมาะภายใต้การทำงานของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ ได้รับ Green Mining Award รางวัลรักษามาตรฐานบ่อแร่สีเขียว รายปี 2562 ชนิดบ่อแร่ จากโครงงานบ่อแร่ลิกไนต์ ปริมาณ 1 รางวัล ซึ่งได้รับสม่ำเสมอตั้งแต่ปี 2552 เป็นครั้งที่ 7 และก็จากแผนการเหมืองหินปูน ปริมาณ 1 รางวัล ซึ่งได้รับสม่ำเสมอตั้งแต่ปี 2557 เป็นครั้งที่ 6 รวมถึงยังได้รับรางวัล CSR-DPIM Continuous Award 2019 จำพวกเหมือง ปริมาณ 1 รางวัล โดยได้รับตลอดมาตั้งแต่ปี 2553 รวมแล้ว 9 รางวัล นอกเหนือจากนั้น นางเกษศรีนทร์  แปงเสน หัวหน้ากองสภาพแวดล้อมเหมือง ข้างคิดแผนรวมทั้งบริหารเหมืองแม่เมาะ ยังได้รับรางวัลพนักงานดีเด่น ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DPIM (CSR-DPIM One Mine One Person Award 2019) ด้านสภาพแวดล้อมอีกด้วย ก็เลยทำให้ในปีนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ ได้รับรางวัลจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมปริมาณทั้งหมด 4 รางวัล

 

Related posts