คอลัมน์ เครื่องแนม : ไม่แปรงฟัน ระวังมะเร็งช่องปาก

ไม่ใช่แค่การขู่เข็น แต่ว่าประเด็นนี้มีเบาะแสความน่าจะเป็นไปได้

วารสาร HealthToday ฉบับรอบเดือนก.พ.ก่อนหน้าที่ผ่านมา แถลงการณ์ว่า ใน The Journal Cancer Research ซึ่งเป็นนิตยสารทางด้านการแพทย์ได้เผยแพร่งานศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัยปัจจุบันที่แสดงถึง การไม่แปรงฟันบ่อยๆอาจจะส่งผลให้กำเนิดโรคมะเร็งได้ โดยเป็นการทำศึกษาค้นคว้าที่รอคอยผลนานถึง 10 ปี กับกลุ่มของตัวอย่าง 122,000 คน พบว่ามีอาสาสมัคร 106 คน เป็นโรคมะเร็งหลอดของกิน

ดังนี้ นักค้นคว้าพบว่าคนที่เป็นโรคโรคมะเร็งหลอดของกินมีลักษณะท่าทางที่จะหรูหราของแบคทีเรีย Tannerella forsythia และก็ Porphyromonas gingivalis ในโพรงปากมากยิ่งกว่าคนทั่วๆไป โดยแบคทีเรียทั้งสองแบบนี้มีความเชื่อมโยงกับการเกิดโรคเหงือก

Related posts