คึกคัก! เยาวชนทั่วประเทศแห่ใช้สิทธิเลือกตั้งสภาเด็กและเยาวชน ครั้งแรกของประเทศ

ตอนวันที่ 9 เดือนกันยายน นางเทวดาเถาวัลย์ ภรที่วงกลม ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือการพัฒนาและก็ผลประโยชน์เด็ก เยาวชน และก็ครอบครัว กรมกิจการค้าเด็กและก็เยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและก็ความมั่นคงและยั่งยืนของคนเรา (พม.) กล่าวตอนหลังเป็นประธานการสัมมนาศูนย์ ดำเนินการข่าว ดย. เพื่อเตรียมการรองรับการแก้ปัญหารวมทั้งรายงานความก้าวหน้าสำหรับในการคัด ที่ประชุมเด็กและก็เยาวชน ระดับตำบลรวมทั้งเทศบาลทั่วทั้งประเทศ 7,775 ที่ว่า จากที่ พระราชบัญญัติช่วยเหลือการพัฒนาเด็กรวมทั้งเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2560 กำหนดให้มีที่ประชุมเด็กรวมทั้งเยาวชนถึงระดับตำบล/เทศบาลเป็นครั้งแรก เพื่อเด็กแล้วก็เยาวชนในระดับพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง รวมทั้งกำหนดให้มีที่ประชุมเด็กรวมทั้งเยาวชนในระดับอำเภอ จังหวัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งที่เมืองไทยที่จะอยู่ในลำดับต่อไปนั้น

ในวันนี้เป็นการจัดให้มีที่ประชุมเด็กแล้วก็เยาวชนในระดับตำบล/เทศบาล ซึ่งรับรู้รายงานบรรยากาศภาพรวมพื้นฐานเจอหลายพื้นที่เป็นไปด้วยความมีชีวิตชีวา มีเด็กแล้วก็เยาวชนนานัปการช่วงอายุมาใช้สิทธิออกเสียงเลือกที่ประชุมเด็กรวมทั้งเยาวชน 21 คน แบ่งเป็นคณะผู้บริหาร 20 คน รวมทั้งประธาน 1 คน ดังนี้ ภายหลังที่เด็กรวมทั้งเยาวชนมารวมตัวกัน พวกเราได้อธิบายข้อบังคับดังกล่าวมาแล้วข้างต้น รวมทั้งจุดสำคัญการมีที่ประชุมเด็กรวมทั้งเยาวชนระดับตำบล/เทศบาล ที่จะช่วยเป็นกลไกหนึ่งช่วยสังคมและก็ชาติ ต่อจากนั้นก็ให้เลือกกระบวนการจัดให้มี โดยปรากฏว่าแต่ว่าละพื้นที่ก็ใช้แนวทางต่างๆนาๆตั้งแต่การให้แสดงวิสัยทัศน์ แล้วหลังจากนั้นยกมือโหวตเลือก หรือหยอดบัตรนับคะแนน รวมทั้งยังไม่มีจังหวัดรายงานปัญหาปัญหาเข้ามา อย่างไรก็แล้วแต่ โดยแต่ละจังหวัดจะส่งข้อมูลสรุปเข้ามาที่ ดย.ในเวลา 12.00 น. วันที่ 10 เดือนกันยายน ก่อนที่จะประมวลเนื้อหาว่ามีเด็กแล้วก็เยาวชนออกมาใช้สิทธิกี่คน เพศอะไร เป็นผู้ทุพพลภาพหรือเปล่า ในวันที่ 15 เดือนกันยายนถัดไป

นางเทวดาเถาวัลย์กล่าวอีกว่า สำหรับผู้ได้รับเลือกเป็นที่ประชุมเด็กและก็เยาวชนระดับตำบล/เทศบาล จะมีวาระครองตำแหน่ง 2 ปี แต่ว่าในตอนปีแรกจะมีคณะผู้บริหาร 10 คน จำต้องครบกำหนดก่อนแล้วเลือกใหม่ ในเวลาที่คณะผู้บริหารอีกส่วนและก็ประธานที่ประชุมเด็กและก็เยาวชนฯจะยังอยู่ต่อ ทำให้คณะผู้บริหารจะครบวาระรวมทั้งเข้ามาใหม่แบบซิกแซ็กทุกปี ซึ่งวิธีการแบบนี้จะก่อให้การปฏิบัติการที่ประชุมเด็กแล้วก็เยาวชนขับโดยตลอด มีการสอนงานกัน ยิ่งไปกว่านี้ ดย.ได้ตระเตรียมงบประมาณให้ อบต./เทศบาลที่ละ 20,000 บาท เพื่อเป็นเงินขวัญถุงให้ที่ประชุมเด็กแล้วก็เยาวชนระดับตำบล/เทศบาลปฏิบัติการสัมมนาคณะผู้บริหารปีละ 2 ครั้ง สัมมนาสมาชิกปี 1 ครั้ง ตลอดจนจัดกิจกรรมอื่นๆแล้วก็ภายในเวลา 5 ปี จะถ่ายโอนที่ประชุมเด็กแล้วก็เยาวชนให้แคว้นเป็นผู้ดูแล

“การจัดให้มีที่ประชุมเด็กรวมทั้งเยาวชนระดับตำบล/เทศบาลนี้ มีเสียงทักท้วงว่าจะเป็นวัสดุให้นักการเมืองแคว้นไหม พวกเราก็ถามกลับไปว่า เพราะอะไรจะมีนาชูอบต.ที่มาจากที่ประชุมเด็กรวมทั้งเยาวชนมิได้หรอ” นางเทวดาเถาวัลย์กล่าว

Related posts