ฉีด 'วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก' แต่วัยเยาว์

ที่มามติชนรายวัน หน้า 18เผยแพร่วันที่ 7 มีนาคม 2561 แม้ว่าหลายคนจะรู้ว่าคนไทยเป็นมะเร็งมดลูกมากเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม โดยเฉพาะในช่วง 2 ปีที่มีผู้ป่วยรายใหม่ถึงประมาณ 6,500 คนต่อปี และมีผู้ป่วยเสียชีวิตประมาณ 2,000 รายต่อปี

ทั้งๆ ที่เป็นโรคที่ป้องกันได้ แต่ก็ยังไม่มีการตื่นตัวเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อเอชพีวี ต้นเหตุของโรคมะเร็งปากมดลูกมากเท่าใด

กระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการขยายให้บริการวัคซีนเอชพีวีในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ.2560 แก่นักเรียนชั้น ป.5 ทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้หญิงไทยและลดอัตราผู้ป่วยรายใหม่ในอนาคต

ทั้งยังได้ฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนหญิง ป.5 ซึ่งมีอายุ 10-12 ขวบทั่วประเทศ จำนวน 4 แสนคนเป็นครั้งแรกในช่วงปลายปี 2560 เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครที่ให้ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนชั้น ป.5 เป็นปีที่ 3 ซึ่งวัคซีนนี้จะช่วยป้องกันเชื้อเอชพีวีสายพันธุ์ที่ 16 และ 18 สายพันธุ์ที่เกี่ยวเนื่องกับโรคมะเร็งปากมดลูกถึง 73.8 เปอร์เซ็นต์ ทั้งยังมีการศึกษาแล้วว่าช่วงเวลาที่ได้ผลดีที่สุดก็คือช่วงอายุ 10-12 ปีนั่นเอง

นายสนั่น ประสพมิตร

สนั่น ประสพมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสนุก จ.พังงา หนึ่งในตัวแทนโรงเรียนในภูมิภาคที่เข้าร่วมโครงการ เผยว่า ปกติโรงเรียนจะได้รับจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางในการพัฒนาโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนจะแบ่งออกเป็นสามส่วน ส่วนหนึ่งเป็นงบเพื่อสุขภาพ ดูแลตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงฤดูกาลพิเศษของการเจ็บป่วย อย่างไข้หวัดใหญ่ การฉีดเอชพีวีนี้จึงเป็นครั้งแรก ที่จะนำมาซึ่งการสร้างความเข้าใจในชุมชนเกี่ยวกับโรคนี้ใหม่ เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพของนักเรียนที่จะเติบโตและเป็นอนาคตของประเทศ อันถือเป็นโรคร้ายแรง

นางสาววิยดา ใจหล้า อายุ 30 ปี อาชีพพนักงานขายสินค้า มารดาเด็กฝาแฝด เด็กหญิงวธิดา-วนิดา ไชยวงค์ เปิดเผยว่า สำหรับโรคมะเร็งปากมดลูก เรารู้ว่าเป็นโรคที่อันตรายมาก เนื่องจากมีญาติที่เสียชีวิตจากโรคนี้หลายคน พอได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียนจะมีการฉีดวัคซีนเอชพีวี ซึ่งลูกสาวก็จะได้รับวัคซีนนี้ รู้สึกดีใจ เพราะเป็นการป้องกันและช่วยลดค่าใช้จ่าย ถ้าไปฉีดเองก็น่าจะแพง อยากให้ลูกได้รับการป้องกัน เพราะเดี๋ยวนี้โรคใหม่ๆ เกิดขึ้นเยอะ ถ้าเราป้องกันได้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไร และก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

นางสาววิยดา ใจหล้า และลูกสาวฝาแฝด

เพื่อชีวิตลูกน้อย

Related posts