ทัพเรือ ทำบุญครบรอบ 40 ปี ตั้งกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด

“ผู้บังคับบัญชากปช.จตำบล “เป็นประธานในพิธีการทำบุญสุนทาน เนื่องในวันตั้งขึ้นศูนย์บัญชาการคุ้มครองชายแดนเมืองจันท์ และก็จังหวัดตราด 40 ปี

“บิ๊กเขียว” พล.ร้อยโทศังกเงินร ดงษ์ศรี ผู้บังคับบัญชาปกป้องชายแดนเมืองจันท์แล้วก็จังหวัดตราด (ผู้บังคับบัญชากปช.จตำบล)เป็นประธานในพิธีการทำบุญทำทานเนื่องในวันเหมือนวันตั้งขึ้นศูนย์บัญชาการคุ้มครองป้องกันชายแดนเมืองจันท์ รวมทั้งจังหวัดตราด ครบรอบปีที่ 40 ตั้งแต่แมื่อนรได้มีคำบัญชาให้ทัพเรือ ตั้งขึ้นศูนย์บัญชาการคุ้มครองชายแดนเมืองจันท์และก็จังหวัดตราด เมื่อ 31 พ.ค. 2521 เพื่อรักษาความยั่งยืนและมั่นคงตามแนวชายแดนในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

โดยมี หัวหน้า ข้างอำนวยการแล้วก็หัวหน้าหน่วยราชการในจังหวัดเมืองจันท์ร่วมพิธีการกันอย่างครบถ้วน ที่ศูนย์บัญชาการปกป้องชายแดนเมืองจันท์แล้วก็จังหวัดตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดเมืองจันท์

สำหรับกองกำลังคุ้มครองชายแดนเมืองจันท์แล้วก็จังหวัดตราด มีบทบาทการปกป้องพื้นที่รอบๆชายแดนไทย–เขมร ด้านจังหวัดเมืองจันท์แล้วก็จังหวัดตราด รวมถึงให้มีบทบาทสำหรับเพื่อการสำหรับการให้ความปกป้องเรือประมงในน่านน้ำไทย และก็เกื้อหนุนข้าราชการฝ่ายปกครองสำหรับเพื่อการปกป้องไม่ให้เรือประมงไทยล้ำเขตน่านน้ำเขมร

ด้วยเหตุว่าในพื้นที่จังหวัดเมืองจันท์แล้วก็จังหวัดตราด มีการตั้งหน่วยดำเนินงานในพื้นที่หลายหน่วยงาน โดยมีกองกำลังด้านเมืองจันท์–จังหวัดตราด ทำหน้าที่สำหรับการคุ้มครองชายแดน และก็กองอำนวยการรักษา ความยั่งยืนมั่นคงข้างใน ภาค 1/1

ปฏิบัติหน้าที่สำหรับการรักษาความมั่นคงยั่งยืนด้านใน ซึ่งทัพเรือเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบสำหรับเพื่อการปฏิบัติของทั้งคู่หน่วยงานดังที่กล่าวมาข้างต้น โดยมีผู้บังคับบัญชาคุ้มครองปกป้องชายแดนเมืองจันท์และก็จังหวัดตราด (ผู้บังคับบัญชากปช.จตำบล) เป็นผู้สั่งการรับผิดชอบ มีอำนาจหน้าที่สำหรับการสั่งใช้ความรุนแรง แล้วก็ควบคุมบัญชาการกำลังทหารตำรวจ, สมัครใจรักษาดินแดน, พลเมืองอาสาสมัครต่างๆและก็กำลังอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเมืองจันท์และก็จังหวัดตราด

ทัพเรือก็เลยระบุอำนาจการบังคับบัญชาของกองออกคำสั่งคุ้มครองชายแดนเมืองจันท์แล้วก็จังหวัดตราดต่อหน่วยกำลังต่างๆที่ขึ้นควบคุมทางการรบให้แน่ชัดเพิ่มขึ้นก็เลยมอบให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยสั่งการนย. (ผู้บังคับบัญชานย.) เป็นผู้บังคับบัญชาปกป้องชายแดนเมืองจันท์แล้วก็จังหวัดตราด (ผู้บังคับบัญชากปช.จตำบล) รับผิดชอบสำหรับในการปกป้องชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเขมรด้านจังหวัดเมืองจันท์รวมทั้งจังหวัดตราด ทางบกรวมทั้งทางทะเล

และก็ให้ศูนย์บัญชาการคุ้มครองป้องกันชายแดนเมืองจันท์รวมทั้งจังหวัดตราดก่อตั้งกองกำลังด้านเมืองจันท์–จังหวัดตราด (กจตำบล) เพื่อปฏิบัติหน้าที่สำหรับการปกป้องชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเขมร ในพื้นที่จังหวัดเมืองจันท์แล้วก็จังหวัดตราดอีกทั้งทางบกรวมทั้งทางทะเล ให้ผู้บังคับบัญชาปกป้องชายแดนเมืองจันท์และก็จังหวัดตราด เป็นผู้บังคับบัญชากองกำลังด้านเมืองจันท์–จังหวัดตราด อีกตำแหน่ง

 

Related posts