ปิดเทอมสร้างสรรค์ ชวน'พ่อแม่'หากิจกรรมให้ลูกทำ

ที่มามติชนรายวัน หน้า 18เผยแพร่วันที่ 20 มีนาคม 2561

ช่วงปิดเทอมเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆ ทุกคนโปรดปราน แต่ช่วงเวลานี้ อาจไม่สนุกเท่าไหร่สำหรับผู้ปกครอง เพราะเต็มไปด้วยความเสี่ยงที่มาดึงดูดความสนใจของลูก กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม ปิดเทอมสร้างสรรค์ (เปิด) หน้าต่างสู่การเรียนรู้ เสนอ 450 กิจกรรมให้กับเด็กๆ โดยมี พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ณ ลานเอเทรียม ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์

พล.อ.ปัฐมพงศ์เผยว่า จากการสำรวจเรื่องปิดเทอมนี้เด็กเยาวชนอยากทำอะไร ในเดือนมีนาคม 2561 โดย สสส.กับชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน พบว่า กิจกรรมที่เด็กเยาวชนตั้งใจจะทำในช่วงปิดเทอม 3 อันดับแรกคือ 1.เล่นมือถือ อินเตอร์เน็ต 2.เที่ยวต่างจังหวัด 3.หางานพิเศษทำ ซึ่งช่วงเวลาปิดเทอมมีเวลาเฉลี่ย 3 เดือนครึ่งต่อปี และมีเด็กจำนวนไม่น้อยที่ต้องออกจากสถานศึกษากลางคัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็ก ให้ห่างไกลจากความเสี่ยงและภัยต่างๆ

พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. แนะนำว่า ในช่วงปิดเทอม เราสามารถหากิจกรรมต่างๆ ให้ลูกได้ ในวัยเด็กเล็กควรเน้นกิจกรรมเอ็ดดูเทนเมนต์ ให้ความรู้ผ่านความสนุก พาไปท่องพิพิธภัณฑ์ โตมาหน่อยควรให้ฝึกกล้ามเนื้อ ทักษะต่างๆ อย่างว่ายน้ำ เพื่อป้องกันการจมน้ำ เล่นดนตรี กีฬาให้เขาค้นหาความชอบของตัวเอง เขยิบมาเป็นวัยรุ่น เน้นให้เขาฝึกอาชีพ หารายได้ นอกจากจะมีรายได้เขาจะได้รู้ด้วยว่าถนัดแบบไหน เพราะการพัฒนาคนเป็นเรื่องสำคัญ สสส.จึงได้ร่วมกับองค์กรต่างๆ เปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้สมัยใหม่ให้เด็กๆ หาความรู้ เช่น มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์ของ อพวช. มีการฝึกกีฬาผ่านเจ้าหน้าที่พลศึกษาในทุกอำเภอ และยังร่วมกับหอการค้าให้เด็กเข้าฝึกงานในบริษัทต่างๆ

“การสร้างกิจกรรมและพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ เป็นเพียงการป้องกันความเสี่ยง การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนยังเป็นหน้าที่ของผู้ปกครอง ที่จะให้ความรัก ให้เวลาคุณภาพกับลูก พาลูกไปทำกิจกรรมต่างๆ จึงจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด” ดร.สุปรีดาเผย

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์

เพื่ออนาคตที่สร้างสรรค์ของลูก

Related posts