ส่องพฤติกรรมเสี่ยง 4 มะเร็งคร่าคนไทย

โรคมะเร็งไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคนไทย เพราะจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขชี้ว่า คนไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งต่อปีเพิ่มขึ้น อย่างในปี 2558 เสียชีวิต 73,938 คน สูงกว่ายอดปี 2557 จาก 70,075 คน กระทั่งย้อนหลังไป 10 ปี ในปี 2548 ตอนนั้นคนไทยเสียชีวิต 50,622 คน ทั้งนี้ เมื่อเฉลี่ยออกมายังพบว่าคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 8 ราย/ชั่วโมง 

ฉะนั้น นอกจากให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จึงจัดกิจกรรมให้ความรู้การป้องกันโรคมะเร็ง การเสวนาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมจัดหน่วยบริการตรวจคัดกรองมะเร็ง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

คลินิกประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็ง

เริ่มที่มะเร็งที่ผู้ชายป่วยเป็นลำดับ 1 “มะเร็งตับ” พญ.ศศิกร เฟื่องกำลูน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีร่วมรักษา กล่าวว่า มะเร็งตับในเฉพาะคนไทยส่วนใหญ่เกิดในคนที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี 2 ที่ติดต่อทางเลือด ติดทางเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกัน และปล่อยให้ติดเชื้อเรื้อรังจนกลายเป็นภาวะตับแข็ง โดยช่วงแรกจะไม่สำแดงอาการ จนโรคเข้าสู่ระยะต่อไปถึงมีอาการท้องอืด ตาเหลือง น้ำหนักลด

ขณะที่ พญ.ฐานิตา เวชโช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขามะเร็งวิทยานรีเวช กล่าวถึง “มะเร็งปากมดลูก” ซึ่งผู้หญิงไทยเป็นมากลำดับที่ 2 รองจากมะเร็งเต้านมว่า ส่วนใหญ่เกิดในคนที่มีเชื้อไวรัส HPV ที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งเมื่อติดเชื้อแล้วจะมีความเสี่ยงสูงมากที่จะเป็นโรคดังกล่าว โดยช่วงแรกโรคจะไม่สำแดงอาการเช่นกัน ทั้งนี้ โรคนี้สามารถฉีดวัคซีนป้องกันได้ โดยเฉพาะช่วงอายุระหว่าง 9-26 ปี ได้ผลดีมาก ตลอดจนอายุไม่เกิน 45 ปี ก็ยังฉีดได้

นพ.พุฒิพันธ์ ชาติธรรมรักษ์ ศัลยแพทย์ กล่าวถึงโรค มะเร็งลำไส้ใหญ่ ว่า ส่วนใหญ่เกิดในคนที่มีอาการท้องผูกบ่อยๆ สามารถป้องกันโดยกินอาหารถูกสุขลักษณะ อาทิ ผัก ผลไม้ให้มากกว่าอาหารที่มีโปรตีน ควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย

พญ.มนัสมนต์ หิรัญมาศสุวรรณ อายุรแพทย์ สาขาอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา กล่าวถึงโรค มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ว่า เกิดจากการแบ่งเซลล์ผิดปกติในร่างกาย จากการสัมผัสสารเคมี ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า การติดเชื้อไวรัสซ้ำๆ ช่วงแรกไม่สำแดงอาการ จนระยะต่อไปของโรคที่จะสามารถคลำก้อนเนื้อเจอบริเวณรักแร้และลำคอ

(จากซ้าย) นพ.พุฒิพันธ์, พญ.ศศิกร, พญ.ฐานิตา, พญ.มนัสมนต์

ทั้งนี้ แพทย์แนะนำให้ตรวจร่างกายทุกปี เพราะมะเร็งเจอก่อนก็มีโอกาสรักษาหายขาดสูง

Related posts