‘เฉลิมชัย’เกลี่ยงาน 3 รมช.เกษตรฯ ดูสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอง

“เฉลิมชัย”เกลี่ยงาน 3 รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรฯแบ่งงานแบ่งเค็กงบกว่าแสนล้านบาท เปิดช่อง ขรก.ระดับค่อนข้างสูงสายภูธรสนิทสนมพรรคการเมืองวิ่งฝุ่นคลุ้ง ขยับเป็นลูกระนาดขึ้นซี 9-10 ทั้งยังรองปลัด คนตรวจ อธิบดี ปลดเกษียณ 9 ตำแหน่ง 4 รัฐมนตรีตระเตรียมชงโผเคลื่อนย้ายเข้าคณะรัฐมนตรีเร็วๆนี้”

 
วันที่ 2 ส.ค. 2652  นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พูดว่า ได้ลงชื่อในคำบัญชาที่ 1662/2562 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งแล้วก็ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยอาศัยอำนาจตามความลับมาตรา 20 มาตรา 38 รวมทั้งมาตรา 39 ที่พระราชบัญญัติ กฎระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2534 แล้วก็ที่ปรับแต่งเสริมเติม ประกอบพระราชกฤษฎีกากล่าวถึงการมอบอำนาจพุทธศักราช 2550 รวมทั้งที่ปรับปรุงเพิ่มอีก 

ดังนี้กระทรวงเกษตรฯ ซึ่งมี 14 กรม 4 รัฐวิสาหกิจ แล้วก็ 3 หน่วยงานมหาชนซึ่งนายเฉลิมชัยควบคุมดูแลสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรรวมทั้งสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมหม่อนไหม การยางที่เมืองไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สถาบันวิจัยและก็ปรับปรุงพื้นที่สูง ที่ทำการพิพิธภัณฑสถานเกษตรสรรเสริญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วก็ที่ทำการกองทุนฟื้นฟูเพื่อปรับปรุงเกษตรกร

ส่วนตามคำสั่งได้มอบหมายให้ร้อยเอก ธรรมนัส พระพรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดูแลดูแลกรมพัฒนาที่ดิน  กรมฝนเทียมรวมทั้งการบินเกษตร ที่ทำการปรับปรุงที่ดินเพื่อทำการเกษตร รวมทั้งองค์การตลาดเพื่อการเกษตร ส่วนนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดูแลดูแล  กรมวิชาการเกษตร  กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และก็องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สำหรับนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรดูแลดูแล กรมปศุสัตว์  กรมการข้าว ที่ทำการมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากการเกษตรแล้วก็ของกินแห่งชาติ และก็อสป.

ดังนี้ปีงบประมาณ 2562 กระทรวงเกษตรฯ ได้รับการจัดสรรทั้งปวง 108,539.324 ล้านบาท คิดเป็น 3.6% ของงบประมาณรายการจ่ายรวม โดยแบ่งตามปริมาณงบประมาณที่แต่ละหน่วยงานได้รับเป็นลำดับดังต่อไปนี้ กรมชลประทาน 65,643.27 ล้านบาท กรมส่งเสริมการเกษตร 6,340.56 ล้านบาท กรมปศุสัตว์ 6,225.69 ล้านบาท กรมพัฒนาที่ดิน 5,723.70 ล้านบาท กรมวิชาการเกษตร 4,136.47 ล้านบาท กรมประมง 4,096.94 ล้านบาท กรมการข้าว 3,138.44 ล้านบาท กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3,101.68 ล้านบาท กรมฝนเทียมและก็การบินเกษตร 2,302.03 ส.ป.ก. 1,937.44 ล้านบาท สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรรวมทั้งสหกรณ์ 1,756.01 ล้านบาท กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1,354.42 ล้านบาท กรมหม่อนไหม 710.14  ล้านบาท สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  644.47 ล้านบาท รวมทั้งที่ทำการมาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรรวมทั้งของกินแห่งชาติ 285.96 ล้านบาท

ศูนย์ข่าวจากระทรวงเกษตรฯพูดว่าประเด็นหลักที่รัฐมนตรีเกษตรฯอีกทั้ง 4 คนจัดเตรียมปรึกษาหารือกันรวมทั้งจะปฏิบัติการเร็วที่สุดเป็น การเปลี่ยนแปลงพนักงานของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อรีบดำเนินแผนการที่เน้นย้ำไขปัญหาชีวิตของเกษตรกร สนับสนุนราคาผลิตภัณฑ์เกษตรให้มีเสถียรภาพ และก็รับรองรายได้เกษตรกร ราคาข้าว1หมื่นบาทต่อตัน ยาง 65บาทต่อกิโลกรัม ปาล์ม 3-4บาท รวมทั้งพืชอื่นๆจัดที่ดินสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกษตรกร ผู้ยากแค้นทำรับประทานโฉนดชุมชน จากที่พรรคประชาธิปัตย์ รวมทั้งพรรคร่วมรัฐบาล ออกหาเสียงไว้ ทั้งยังในวันที่ 30 ก.ย.จะมีเจ้าหน้าที่รัฐระดับค่อนข้างสูงปลดเกษียณราชการไม่น้อยเลยทีเดียว โดยระดับ 10 มี 9 ตำแหน่งเป็น รองปลัดกระทรวง 3 ตำแหน่งเช่น นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน นายสุรบารมี เตียวเครือญาติ แล้วก็นายสุรจิตต์ อินทรชิต คนตรวจราชการ 2 ตำแหน่งตัวอย่างเช่น นางสาววราภรณ์ พระพรหมวจนะแล้วก็นายอานัตำหนิ ยอดเยี่ยมรจนา และก็อธิบดี 4 ตำแหน่งดังเช่น นายปรารถนา งดงามเชื้อสาย อธิบดีกรมการข้าว นางสาวศรีพร บุญยก อธิบดีกรมหม่อนไหม นายอดิศร พร้อมเทวดา อธิบดีกรมประมง รวมทั้งนางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สด่านศุลกากร)โดยจะมีการปรึกษาเรื่องเคลื่อนย้ายตำแหน่งสำคัญรวมทั้งขยับเปลี่ยนแปลงจัดกองทัพใหม่ครั้งใหญ่ ดังนี้ระดับผู้บริหารหน่วยงานในพื้นที่บ้านนอกจะได้รับการใคร่ครวญก่อน เพราะเหตุว่าสัมผัสปัญหารู้เรื่องเกษตรกร รวมทั้งสนิทสนมกับพรรคการเมืองต่างๆจะเสร็จสมบูรณ์ในส.ค.นี้ เพื่อเสนอโผเคลื่อนย้ายเข้าคณะรัฐมนตรี

Related posts