‘เซ็นทรัล’รับ3.5พันล้านชดเชยประกันก่อการร้าย

“เซ็นทรัล” รับเงินค่าสินไหมทดแทนจากเหตุไฟไหม้ “เซ็นทรัลเวิลด์” ตามกรมธรรม์ประกันภัยก่อให้เกิดเหตุร้ายปริมาณ 3,500 ล้านบาทเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว

นางสาวอัมพาวีร์ ดูภูเขาดงษ์เกษม ผู้ช่วยบริษัท บริษัท เซ็นทรัลปรับปรุง จำกัด (มหาชน) (CPN)  ทำหนังสือถึงผู้ตัดสินแล้วก็ผู้จัดการตลาดค้าหุ้นที่เมืองไทย เพื่อรายงานความก้าวหน้าการเรียกค่าสินไหมทดแทนจากเหตุไฟไหม้แผนการเซ็นทรัลเวิลด์ จากที่บริษัทเซ็นทรัลปรับปรุง จำกัด (มหาชน) รวมทั้งบริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนสาเหตุจากเหตุไฟไหม้โครงงานเซ็นทรัลเวิลด์ตามกรมธรรม์ประกันภัยป้องกันการเสี่ยงทุกประเภท และก็ศาลฎีกามีคำบัญชาไม่รับศาลฎีกาของบริษัทไว้พิเคราะห์ คดีก็เลยถึงที่สุดตามคำตัดสินของศาลอุทธรณ์ ทำให้บริษัทผู้รับประกันตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองปกป้องการเสี่ยงภัยทุกประเภทไม่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัท 

อย่างไรก็แล้วแต่ บริษัทได้ทำสัญญาประกันภัยการก่อวินาศกรรม (Terrorism) วงเงิน 3,500 ล้านบาท ไว้อีกกรมธรรม์หนึ่ง เนื้อหาปรากฏตามสารสนเทศที่โล่งต่อตลาดหุ้นที่เมืองไทย ตอนวันที่ 24 เดือนสิงหาคม 2560 แล้วนั้น บริษัทขอบอกให้ทราบว่า กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทและก็เป็นเจ้าของสิทธิการเช่าโครงงานเซ็นทรัลเวิลด์ ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยการก่อเหตุร้ายแรงเป็นปริมาณ 3,500 ล้านบาทเป็นระเบียบแล้ว

Related posts