สรุปแล้ว ! TCAS 62 เลือกได้ 6 อันดับ สละสิทธิ์ได้ครั้งเดียว แก้ปมกั๊กที่นั่ง

           TCAS 62 เปิดรับสมัคร 5 รอบอย่างเดิม แม้กระนั้นทุ่นเวลาให้กระชับเหลือ 6 เดือนครึ่ง พร้อมปรับหลักเกณฑ์รอบ 3 แก้ไขปัญหาเด็กคะแนนสูงกั๊กที่นั่ง โดยให้เลือกได้ 6 ชั้น แม้กระนั้นให้ติดได้เพียงแค่ชั้นเดียว            วันที่ 22 ส.ค. ห้องประชุมอธิการบดีที่เมืองไทย (ทปอ.) สรุปถึงหลักเกณฑ์การเลือกเฟ้นบุคคลเข้าเล่าเรียนในสถาบันอุดมการเรียนรู้ปี 2562 ในระบบ TCAS 62 ว่า มีการปรับหลักเกณฑ์การคัดสรรของปีนี้ ให้มีความเหมาะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเด็กนักเรียนทุกกรุ๊ปมีที่เรียนในมหาวิทยาลัย แล้วก็แก้ไขปัญหาของระบบ TCAS ที่เกิดขึ้นในปีให้หลัง โดยจะยังเปิดให้มีการเลือกสรร 5 รอบอย่างเดิม แม้กระนั้นปรับกรอบเวลาให้สั้นลงเหลือ 6 เดือนครึ่ง จาก 10 เดือน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ธันวาคม 2561 ไปจนกระทั่งตอนกลางเดือนเดือนมิถุนายน 2562 ดังต่อไปนี้                – รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน หรือ Portfolio เริ่มเมื่อวันที่ 1 เดือนธันวาคม 2561 – 31 เดือนมกราคม 2562 โดยระบุปริมาณ Portfolio ไม่ให้เกิน 10 หน้า             – รอบที่ 2 โควตา เริ่มเมื่อวันที่ 4 ก.พ. – 25 เดือนเมษายน 2562            – รอบที่ 3 รับตรงด้วยกัน เริ่มเมื่อวันที่ 17 เดือนเมษายน -15 เดือนพฤษภาคม…

Read More