รู้ก่อนสอบ ! รวมเนื้อหา-รูปแบบข้อสอบ GAT/PAT ปี 2561

          รวมรายละเอียด-แบบ-ปริมาณข้อสอบ GAT/PAT รายปีการศึกษาเล่าเรียน 2561 เพื่อเตรียมพร้อมก่อนสอบ แต่ละวิชาจะออกรายละเอียดอะไรบ้าง มาดูกัน           จากที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตารางสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561  ในระหว่างวันที่ 24-27 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 รวมทั้งในส่วนการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 ได้ระบุสอบระหว่างวันที่ 17-18 เดือนมีนาคม 2561 ซึ่งเป็นการระบุสอบให้สอดคล้องกับหลักการการปรับปรุงการเล่าเรียนของประเทศ ที่ยึดหลักการสำคัญให้ผู้เรียนอยู่ภายในห้องเรียนจนกระทั่งจบม.ปีที่ 6           ปัจจุบัน สถาบันทดลองด้านการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ประกาศออกมาแล้ว เกี่ยวกับเนื้อหารายละเอียดการสอบ ต้นแบบข้อสอบ ปริมาณข้อสอบ แบบอย่างข้อสอบ รวมทั้งแบบอย่างกระดาษคำตอบ GAT/PAT รายปีการศึกษาเล่าเรียน 2560 ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้ GAT ความสามารถทั่วๆไป (60 ข้อ 300 คะแนน) เป็นแบบบทความให้อ่าน รวมทั้งปรนัยแบบกลุ่มคำตอบเกี่ยวข้องกัน หลายกรุ๊ป หลายตัวเลือก           ส่วนที่ 1 เชื่อมโยง การอ่านเชิงพินิจพิจารณาการเขียนเชิงพินิจพิจารณา การคิดเชิงพินิจพิจารณา รวมทั้งการแก้ไขปัญหา  (150 คะแนน)           ส่วนที่ 2 การติดต่อสื่อสารทางภาษาอังกฤษ (150 คะแนน)                1. Speaking and Conversation               2. Vocabulary               3. Structure and Writing               4. Reading Comprehension PAT 1 ความสามารถทางคณิต (45 ข้อ 300 คะแนน)…

Read More