MEA Kick off จัดระเบียบสายสื่อสาร

MEA Kick off จัดระบบสายติดต่อสื่อสาร นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการกฟน. (MEA) ตัดสายติดต่อสื่อสารที่ไม่ใช้งานบนเสาไฟ ในกิจกรรมจิตสมัครใจปรับปรุง รวมทั้ง Kick off จัดระบบสายติดต่อพร้อม 18 จุด 3 จังหวัด เป็น กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี รวมทั้งจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้แทนจาก กรุงเทพมหานคร สโมสรโทรคมนาคมที่เมืองไทยฯ  ผู้ประกอบกิจการสายติดต่อสื่อสาร กสทช. และก็ สตช. ร่วมจัดงานกิจกรรม เพื่อมอบเป็นพระราชบุญกุศล และก็ก้มระลึกบุญคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ตรอกนาคนิวาส 3 ถนนหนทางนาคนิวาส กรุงเทพมหานคร

Related posts