TFEX REPORT 24 ตุลาคม 2561

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ทุกวันที่ 24 เดือนตุลาคม 2561 มีจำนวนการค้าขายที่ 462,246 คำสัญญา

โดย SET50 Index Futures  มีจำนวนการค้าขาย 227,037 คำสัญญา Single Stock Futures 203,794 คำสัญญา Gold Futures 17,319 ข้อตกลง โดยในปริมาณนี้เป็นการจำหน่ายของ 10 Baht Gold Futures ปริมาณ 16,610 คำสัญญา ส่วน SET50 Index Options มีจำนวนการค้าขาย 10,330 คำสัญญา USD Futures 3,323 ข้อตกลง RSS3D Futures 166 คำสัญญา และก็ Gold-D Futures 277 ข้อตกลง สำหรับสถานะอาจค้างรวมของวันทำการก่อนหน้า (17  ต.ค. 2561) ของทั้งยังตลาดรวมกันอยู่ที่ 2,928,318 คำสัญญา

ตลาดค้าหุ้นไทยวานนี้ ดรรชนีภาครุ่งเช้าปรับพฤติกรรมลงแรง โดยยิ่งไปกว่านั้นหุ้นในกรุ๊ปพลังงานที่ปรับนิสัยลงแรงตามคำสัญญานํ้ามันดิบWTI โดยดรรชนี SET50 ปิดที่ระดับ 1,623.37 จุด น้อยลง -35.19 จุด (-2.12%) ในส่วน SET50 Index Futures ที่มีจำนวนการค้าขายสูงสุด เป็น ข้อตกลง S50Z18 (205702 ข้อตกลง) แพงที่ใช้จ่ายราคา 1068 จุด น้อยลง -23.90 จุด รวมทั้งมีค่าเบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอต -554.97 จุด ส่วนข้อตกลง Stock Futures ที่มีจำนวนการค้าขายสูงสุด เป็น คำสัญญา IRPCZ18 (14,049 ข้อตกลง) แพงที่ใช้จ่ายราคา 5.76 บาท ลดน้อยลง -0.25 บาท

ในส่วนของผลิตภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้  คำสัญญา Gold-D Futures (GDZ18) ราคาแพงที่ใช้จ่ายราคา 1234.55 ดอลล่าร์สหรัฐ มากขึ้น 7.75 ดอลลาร์สหรัฐ (0.63%) รวมทั้ง Gold Futures ข้อตกลงที่ค้าขายสูงสุดเป็น GF10Z18 (7448 คำสัญญา) แพงที่ใช้จ่ายราคา 19310 บาท มากขึ้น 210 บาท ส่วนราคายางล่วงหน้า RSS3D Futures RSS3DJ19 แพงที่ใช้จ่ายราคา 49.00 บาทต่อกิโล ต่ำลง -1.60 บาท

สมาชิก TFEX ที่มีจำนวนการค้าขายสูงสุดทุกวัน 3 ขั้นตอนแรก ดังเช่นว่า บริษัทลิตร  เคจีไอ (เมืองไทย), บริษัทลิตร  งาม รวมทั้ง บริษัทลิตร บัวหลวง ดังนี้ รูปทรงการค้าขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตคิดเป็น 30.20%

                จำพวกผู้ร่วมลงทุน      รูปทรงการค้าขาย

         ผู้ร่วมลงทุนสถาบัน                   35.48%

         ผู้ร่วมลงทุนทั่วๆไป                     53.37%

         ผู้ร่วมลงทุนต่างถิ่น              11.15%

 

Related posts